Søk støtte

IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM
Inkludering i idrettslag: https://www.ir.trondheim.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948537678


TRONDHEIM KOMMUNE

Søknad om halltid i sommer: Søknad om halltid sommeren 2021 –

Aktiviteter for barn og unge: https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/barn-og-unge/tilskudd-til-aktiviteter-for-barn-og-unge/

Inkludering og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/helsefunksjonshemmede/inkludering-og-aktivitet-for-mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne/

Frivillighetsmillionen kultur: https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/kunst-og-kultur/frivillighetsmillionen/


SPAREBANK 1 SMN
Søk om penger til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i ditt lokalmiljø: https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/samfunnsutbytte/sok-stotte.html